Messetyver 2018

Messetyvern for 2018 gikk til Barbroteateret og deres arbeide innenfor kulturen i Ytre Namdal.

Følgende nummer ble uttrukket (Vinnere kan kontakte Anita Moe i komiteen på tlf: 919 99 323). Tekstutgave kommer.