Messetyver 2019

Årets “Mesetyver” gikk til Rørvik Rotary og deres arbeide med og rundt badeplassen på Ryum.

Har du vunnet? – Kontakt Anita Moe på telefon 919 99 323 for premie.

Historie: De ønsker å øke tilgjengeligheten og har derfor lagt planer for utvidet aktivitetstilbud. I tilknytning til stranda ligger Reipholmen hvor det under krigen ble startet arbeid med et forsvarsverk. Deres ønske er å lage en tur-/aktivitetssti (Tuftelignende) langs stranden rundt holmen og opp til et utsiktspunkt ved området der det ble sprengt ut for kanonstilling. Grunneier ha gitt sin tillatelse til at Rørvik Rotary arbeider med disse planene og i samarbeid med Ytre Namdal Krigshistoriske Forening ønskes det satt opp informasjon om aktiviteten der under krigen. Da området ligger i strandsonen vil det medføre en omfattende prosess for å få godkjent planene, noe som også innebærer kostnader både til plandetaljer/presentasjon og behandling før igangsetting av prosjektets faser. Hvis godkjent vil prosjektet gjennomføres etappevis avhengig av tilgjengelige midler. Første trinn vil være opparbeidelse av sti forteller prosjektansvarlig Terje Fornes i Rørvik Rotary. Vi gratulerer og håper så mange som mulig støtter “Messetyveren” under årets Kystbymesse.